Pomiary elektryczne średniego napięcia

6kV/15kV/20kV/30kV

Specjalistyczny samochód diagnostyczny pozwala nam na wykonanie pomiarów średniego napięcia w dowolnym miejscu kraju. Reagujemy błyskawicznie – jesteśmy w miejscu i czasie, w którym potrzebuje nas klient.

Mobilny system do prób napięciowych i diagnostyki kabli niskiego i średniego napięcia.

Możliwości pomiarowe

Nasze nowoczesne mobilne laboratorium pomiarowe do kabli na bazie Renault Trafic z urządzeniem pomiarowym AV-50/70VLF pozwala na wykonanie następujących badań zgodnie z PN-EN 60060-3:2008 wysokonapięciowa technika probiercza:

  • identyfikacja faz
  • pomiar rezystancji żył głównych i żył powrotnych
  • pomiar rezystancji izolacji głównej do 2,5 kV
  • próba napięciowa izolacji zewnętrznej DC 5 kV 1min
  • próba napięciowa izolacji głównej DC do 70kV
  • badanie kabli o izolacji papierowo-olejowej z napięciem stałym do 70kV, oraz badanie elementów podstacji napięciem przemiennym AC do 50 kV (50Hz)
  • badanie kabli napięciem VLF zgodnie ze standardami VDE, IEC i IEEE

Lokalizacja uszkodzeń kabli średniego i niskiego napięcia metodami nisko i wysokonapięciowymi.
Lokalizator infrastruktury podziemnej: SUCCESS AG-309.15G

Obszar świadczenia usługi pomiaru

Obszar usługi mobilnego pomiaru elektrycznego średniego napięcia

Zadzwoń i omów planowaną inwestycję w celu otrzymania pełnych informacji oraz niezobowiązującej wyceny usługi.

Zapytania ofertowe:

Dział techniczny: