Renowacja istniejących obietów energetycznych

Nasza oferta obejmuje również renowację i modernizację istniejących obiektów energetycznych. Poprzedzamy jej złożenie wizją lokalną, analizą funkcjonalną oraz studium wykonalności. Wynika to z faktu, że renowacja lub modernizacja stacji lub rozdzielni wnętrzowych, może okazać się konieczna w celu:

 • Poprawy bezpieczeństwa poprzez eliminację konieczności dokonywania czynności łączeniowych przy użyciu wyeksploatowanej aparatury łączeniowej. Należy zauważyć, że często koszt modernizacji przekracza koszt budowy nowego obiektu.
  Wariant I obejmuje wyłącznie wymianę aparatury elektrycznej na nową oraz, w razie konieczności, remont budowlany pomieszczenia.
  Wariant II modernizacji obejmuje:

  • Rozbiórkę starych urządzeń,
  • Kompletny remont budowlany,
  • Wykonanie podłogi technologicznej,
  • Całkowitą wymianę urządzeń.

Wariant zapewnia: 1) usunięcie zagrożeń dla obsługi, 2) możliwość zdalnego sterowania i kontroli procesu rozdziału energii, przy dowolnych środkach łączności, 3) rozbudowę funkcji rozdzielczej obiektu, ograniczoną gabarytami budynku, 4) zachowanie formy architektonicznej wkomponowanej w otoczenie, często wymagane ze względu na lokalizację obiektu sąsiedztwie innych obiektów zabytkowych. Wadą tego wariantu jest wysoki koszt realizacji, przekraczający koszt zabudowy nowego obiektu o tej samej funkcji rozdzielczej.

 • Wprowadzeniu telemechaniki i telemetrii, automatyzacji i optymalizacji zasilania, w tym przypadku możliwe jest zastosowanie wariantu II.
 • Wymiany wyeksploatowanych aparatów, w tym przypadku możliwe jest zastosowanie wariantu I.
  Konieczne jest zatem wstępne określenie wymaganego zakresu prac remontowych lub modernizacji.