Stacje transformatorowe SN/nN z obsługą zewnętrzną

Stacje transformatorowe z obsługą zewnętrzną instalowane są w kablowej sieci SN, w energetyce zawodowej i przemysłowej. Cechują je niewielkie gabaryty oraz niewielki ciężar. Są doskonałym rozwiązaniem w terenach zurbanizowanych, oraz tam gdzie utrudniona lub niemożliwa jest praca ciężkiego sprzętu.
Stacje te mogą być wyposażone w transformator olejowy do 1000 kVA, rozdzielnicę SN w izolacji gazowej oraz rozdzielnicę nN. Zastosowanie technologii „smart grid” zapewnienie niezawodności zasilania odbiorców oraz automatyczne przywrócenie zasilania.
Oferujemy elastyczne i modułowe rozwiązania stacji, również w wersjach niestandardowych, dostosowanych do wymaganej przez klienta funkcji rozdzielczej. Wykorzystujemy rozwiązania obudów indywidualnie dobieranych dla określonej lokalizacji i warunków zasilania.
Współpracujemy z liderami na rynku producentów aparatury rozdzielczej SN i nN. W związku z tym jesteśmy w stanie zaoferować zrównoważone funkcjonalnie rozwiązania, w atrakcyjnych cenach. W wykonaniu niestandardowym możliwa jest realizacja stacji z rozdzielnicami SN w izolacji powietrznej.
W celu adaptacji architektonicznej stacji proponujemy szeroką paletę kolorów i różne typy dachów.