Stacje transformatorowe z korytarzem obsługi

Stacje transformatorowe z korytarzem obsługi są przystosowane do pracy w kablowej sieci rozdzielczej SN, zarówno energetyki zawodowej jak i przemysłowej.
Możliwe jest zaprojektowanie niemal dowolnego wariantu stacji w technologii monolitycznych odlewów obudów lub obudów prefabrykowanych.
Wielkość stacji oraz rozmieszczenie urządzeń uzależnione jest jedynie od ich ilości i typu. Stacje spełniają wymagania stawiane w energetyce odnawialnej, przemysłowej, na terenach osiedli mieszkaniowych oraz wszędzie tam gdzie występuje większe zapotrzebowanie na energię i konieczność stosowania skomplikowanych układów monitorowania, sterowania oraz automatyki.
Oferujemy modułowe rozwiązania stacji dostosowanych do wymaganej przez klienta funkcji rozdzielczej. Wykorzystujemy rozwiązania obudów indywidualnie dobieranych dla określonej lokalizacji i warunków zasilania.
Współpracujemy z liderami na rynku producentów aparatury rozdzielczej SN i nN. W związku z tym jesteśmy w stanie zaoferować zrównoważone funkcjonalnie rozwiązania, w atrakcyjnych cenach. W wykonaniu niestandardowym możliwa jest realizacja stacji z rozdzielnicami SN w izolacji powietrznej i gazowej. W przypadku transformatorów powyżej 1 000 kVA dobierane są indywidualnie instalacje wentylacyjne.
W celu adaptacji architektonicznej stacji proponujemy szeroką paletę kolorów i różne typy dachów.