Złącza kablowe SN

Złącza kablowe instalowane są w kablowej sieci SN, w energetyce zawodowej i przemysłowej. Cechują je minimalne gabaryty oraz niewielki ciężar. Możliwa jest rozbudowa, minimalnym kosztem, sieci SN w układzie pierścieniowym, dodatkowo zbliżając miejsce zasilania do urządzeń technologicznych, co ogranicza straty przesyłowe w sieci kablowej. Instalacja złącz SN umożliwia elastyczne przyłączanie odbiorców i wytwórców energii elektrycznej. Zastosowanie technologii „smart grid” zapewnienie niezawodności zasilania odbiorców oraz automatyczne przywrócenie zasilania.
Oferujemy elastyczne i modułowe rozwiązania złącz kablowych SN również w wersjach niestandardowych, dostosowanych do wymaganej przez klienta funkcji rozdzielczej. Wykorzystujemy rozwiązania obudów indywidualnie dobieranych dla określonej lokalizacji i warunków zasilania.
Złącza kablowe SN, w wersji standardowej, wyposaża się w rozdzielnice SN w izolacji gazowej. Współpracujemy z liderami na rynku producentów aparatury rozdzielczej SN. W związku z tym jesteśmy w stanie zaoferować zrównoważone funkcjonalnie rozwiązania, w atrakcyjnych cenach. W wykonaniu niestandardowym możliwa jest realizacja złącz z rozdzielnicami SN w izolacji powietrznej.
W celu adaptacji architektonicznej złącza proponujemy szeroką paletę kolorów i różne typy dachów.